Politica de confidențialitate

Simon I Andreea PFA respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal a fiecărei persoane care accesează site-ul web pentru a face o programare online. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Simon I Andreea PFA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Astfel, vă informăm în legătură cu următoarele aspecte:

Ce fel de date cu caracter personal culege site-ul?

Pentru obținerea unei programări, clientul trebuie să introducă următoarele date personale: nume, prenume și numărul de telefon.

Pentru ce se folosesc datele?

Datele sunt folosite în scopul de a contacta clientul pentru confirmarea programării; informării clientului în legătură cu modificările care pot apărea pe parcurs și pot influența data și ora programării(probleme tehnice, decalaje etc); informării clientului în legătură cu promoțiile ocazionale practicate.

Cine are acces la aceste date?

Datele procesate în scopurile enumerate mai sus pot fi accesate exclusiv de catre reprezentanții legali și de asociații societății Simon I Andreea PFA, precum și de către angajați, pe perioada derulării contractului de muncă cu societatea. După încheierea contractului de muncă, angajații nu mai au acces la sistemul de rezervări sau la server-ul de stocare.

Unde se stochează aceste informații?

Datele introduse de dvs. în momentul efectuării rezervării sunt trimise prin email, unde accesul este permis prin introducerea unui username și a unei parole. Accesul este permis administratorului și angajaților, pe perioada desfășurării contractului specific cu societatea Simon I Andreea PFA. Ulterior, accesul acestora este blocat.

Care sunt drepturile Dvs. legate de datele personale?

Dreptul de acces la informații: aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele personale prelucrate, scopul și modalitatea prelucrarii acestora.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal, daca acest lucru este necesar, contactând telefonic tel:+(4) 0757 902 689 sau pe email doraveres@salonmilena.ro un reprezentant Simon I Andreea PFA.

Dreptul la eliminarea datelor/ ștergerea din baza de date: aveți dreptul să vă manifestați dorința de a vi se șterge datele cu caracter personal din baza de date, atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile colectării inițiale.

Dreptul la limitare: aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra doar în scopul confirmării programării și comunicării eventualelor modificări apărute în legătură cu programarea dvs., înainte de data trimiterii.

Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a obiecta la continuarea procesării datelor dvs. în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a ne solicita să transmitem mai departe datele pe care ni le-ați furnizat în format electronic.

Dreptul de a depune o reclamație: aveți dreptul să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor.